Uitvoeringsvoorwaarden

VLOKogoWe zeggen vaak ” Afspraak is afspraak” en mijn logo luidt “kwaliteit is onze zorg”.

Hoe wordt dit geborgd in de praktijk? Per maart 2011 heb ik mij aangesloten bij de VLOK, de branchervereniging voor klussenbedrijven. Voor mij als opdrachtnemer maakt de vereniging het kader van afspraken duidelijk die in de branche gebruikelijk is.

Anderzijds biedt het u als opdrachtgever houvast omdat de voorwaarden waaronder uw opdracht wordt uitgevoerd, op papier zijn vastgelegd. Op deze manier is de kwaliteit van mijn dienstverlening voor ons beiden eenduidig.

De voorwaarden

Op de site van de VLOK vindt u de concrete voorwaarden 2013. Dit pdf document kunt u downloaden/printen.